Nelda - Kopš 1999.gada SIA Nodokļu konsultatīvais birojs īpašniece, valdes locekle, sertificēta nodokļu konsultante,zvērināta revidente, sertificēts koučs.Izveidoju SIA AUDITA GRUPA, kas specializējas zvērināta revidenta pakalpojumu sniegšanā. Latvijas Universitātē ieguvu sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā, kā arī ekonomista augstāko profesionālo kvalifikāciju finansu specializācijā. Banku augstskolā un tirdzniecības organizācijas speciālista kvalifikācija Latvijas Universitātē. Esmu iekļauta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā mantiskā ieguldījumu vērtētāju sarakstā. Ir vairāk kā 16 gadu darba pieredze finanšu, grāmatvedības un nodokļu vadības jomā, ir pieredze VID audita darba vadīšanā un organizēšanā, labi pārzinu finanšu un ekonomiskos vadības procesus uzņēmumos. Vadu seminārus (sadarbībā ar SIA „Lietišķās informācijas dienests” un LZRA, esmu grāmatvedības kursu pasniedzēja Latvijas zvērinātu revidentu asociācijā (LZRA) un rakstu autore grāmatvedības uzskaites un nodokļu jomā. Ilggadēja pieredze VID pieņemto administratīvo aktu pārsūdzību sagatavošanā un klientu pārstāvībā tiesās. Vairāk kā 10 gadu pozitīva prakse revīziju, grāmatvedības pakalpojumu un konsultāciju sniegšanā. Zināšanas regulāri papildinu, apmeklējot seminārus un sekojot izmaiņām likumdošanā.Sanita - SIA Nodokļu Konsultatīvais Birojs kopš 2004.gada septembra kā galvenā grāmatvede. Beigusi Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultāti- ekonomikas un vadības zinības. 2010.g. SIA „KIF Biznesa komplekss” – profesionālās pilnveides izglītības programma: Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un Starptautiskiem normatīvajiem dokumentiem. 2011.g. Grāmatvežu sertifikācijas centrs –grāmatvežu kompetences sertifikāts Nr. 644. Zināšanas regulāri papildinu, apmeklējot seminārus un sekojot izmaiņām likumdošanā.Inita -  SIA Nodokļu Konsultatīvais Birojs strādāju kopš 2007.gada augusta kā galvenā grāmatvede.Esmu beigusi Madonas vidusskolu. Jēkabpils Agrobiznesa koledžā ieguvu 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Finanses”, kvalifikācija: Grāmatvedis. Rēzeknes augstskolā 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Finanses”, kvalifikācija: Finanšu ekonomists. 2010.gadā ieguvu maģistra studiju programma „Vadības zinātne” kvalifikācijas grādu: sociālo zinātņu maģistra vadības zinātne akadēmiskais grāds. Šobrīd mācos SIA KIF Biznesa komplekss, lai iegūtu grāmatvedības sertifikāciju. Zināšanas regulāri papildinu, apmeklējot seminārus un sekojot izmaiņām likumdošanā.

Ilze - SIA Nodokļu Konsultatīvais Birojs strādā kopš 2007.gada oktobra par administratore- lietvede. 2000.gadā Preiļu arodvidusskola- mazumtirdzniecības komercdarbinieks.2009.gadā ieguvu Rīgas Pedagoģijas izglītības vadības augstskola 1.līmenisaugstākās profesionālās izglītības studiju programma „Komercdarbības organizācija” ar virzienu „Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists”. Zināšanas papildinu, piedaloties Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas rīkotajās konferencēs, apmeklējot seminārus. 

Sanita Vaļka – SIA „Nodokļu Konsultatīvais Birojs” grāmatveža palīgs kopš 2013.gada jūlija.

Iegūtā izglītība: Latvijas Lauksaimniecības universitātes akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Ekonomika”, apakšprogrammā “Tiesību zinātnes”, kvalifikācija: Ekonomists. Zināšanas papildina apmeklējot seminārus un konferences.

Anita- SIA Nodokļu Konsultatīvais Birojs kopš 2010.gada novembra kā grāmatvede. Jēkabpils Agrobiznesa koledžā iegūts diploms 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā „Grāmatvedība un finanses”, kvalifikācija: Grāmatvedis.