PAKALPOJUMI

SIA „Nodokļu Konsultatīvais Birojs” sniedz grāmatvedības un revīzijas pakalpojumus, konsultācijas nodokļu un finansu jautājumos. 

Mēs veicam pilnu grāmatvedības uzskaiti maziem un vidējiem uzņēmumiem atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai:

 1. visu nepieciešamo atskaišu, pārskatu un bilanču sagatavošana,
 2. algu aprēķināšana,
 3. nodokļu aprēķināšana un plānošana,
 4. uzņēmuma pārstāvēšana Valsts Ieņēmumu dienestā un citās valsts institūcijās.

Sniedzam konsultācijas finanšu un vadības jautājumos:

 • grāmatvedības uzskaite specifiskās uzņēmējdarbības nozarēs,
 • uzņēmuma finanšu analīze,
 • finanšu plānošana un optimizācija,
 • grāmatvedības struktūras veidošana u.c.

Piedāvājam konsultācijas nodokļu jautājumu risināšanā:

 • nodokļu likumdošanas piemērošana,
 • nodokļu plānošana,
 • nodokļu padziļināta izpēte u.c.

Uzņēmums veic dokumentu sagatavošanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, gan Valsts Ieņēmumu Dienestam, gan citām nepieciešamajām institūcijām. 

Uzņēmums veic klientu pārstāvniecību dažādās tiesās pret Valsts Ieņēmumu dienestu saistībā ar nodokļu un finanšu jautājumiem.

Finanšu pārskata revīzija ir daļa no kontroles procedūrām, kas nepieciešamas katrā uzņēmumā, lai iegūtu klientu un sadarbības partneru uzticību, kā arī dotu pārliecību uzņēmuma vadībai par saimnieciskās darbības rezultātu pareizību – tieši tādēļ SIA „Nodokļu Konsultatīvais Birojs” piedāvā revīzijas un nodokļu audita pakalpojumus.